5.- Clipmetratge

Per crear el vostre clipmetratge us recomanen primerament mirar aquest vídeo:

i realitzar les següents tasques:

  1. Escriure el guió  que contingui els apartats: idea,  objectius, estructura o story line i sinopsis argumental. Per facilitar-vos la feina podeu consultar l’exemple  o utilitzar la plantilla de guió o la  plantilla de storyboard
  2. Compartir-lo al portafoli
  3. Enregistrar-lo tenint en conte l’equipament, la llum, els plànols i el so .
  4. Editar-lo amb alguna d’aquestes eines: