Conclusió

Si voleu continuar treballant amb el tema us proposem escollir alguna de les propostes següents:

Tractament de la imatge digital amb programari lliure