Guia didàctica

Aquesta webquesta ens permet treballar interdisciplinariament a les aules de secundària, cicles formatius i batxillerat la Carta de la Terra, els objectius del desenvolupament sostenible i la biodiversitat per a avançar cap a un món just, sostenible i pacífic.

Tots sabem que es necessita una educació transformadora, una educació basada en els valors humans, per assolir els objectius del desenvolupament sostenible.  Per això és important que l’alumnat prengui consciència i que actui per mantenir amb vida el nostre Planeta, principal repte d’aquesta webquesta.

 

1.- OBJECTIUS
 • Sensibilitzar dels problemes mediambientals que amenacen el nostre planeta.
 • Incentivar el compromís i les accions transformadores per protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb especial atenció a la diversitat biològica i els processos naturals que sustenten la vida.
 • Promoure accions col·laboratives que generin un canvi constructiu per aconseguir formes de vida més diverses i sostenibles.
 • Donar a conèixer experiències d’escoles, instituts i entitats que contribueixin a construir un món més sostenible.
 • Impulsar iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
 • Potenciar  les experiències que afavoreixin el coneixement i divulgació dels objectius de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, la representativitat dels seus ecosistemes mediterranis i el seu model de conservació de la biodiversitat.
 • Impulsar el coneixement de la Carta de la Terra i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 de les Nacions Unides.
 • Potenciar la dimensió creativa dels joves des de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Instal·lar, configurar i personalitzar un gestors de continguts
2.- COMPETÈNCIES
Competències Competència comunicativa, lingüística i cultural Competència artística i cultural Competència del tractament de la informació i competència digital Competència matemàtica Competència d'aprendre a aprendre Competència d'autonomia i iniciativa personal Competència del coneixemnt i la interacció amb el món físic Competència social i ciutadana
Portafoli digital X X X X X X X
Infografia X X X X X X X X
Symbaloo X X X X X X X
Clipmetratges premiats X X X X X X X
Clipmetratge X X X X X X X
Documentació X X X X X X X
Sortida X X X X X X X
 • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Consultar informacions amb diferents suports; llegir interpretar i escriure; posar en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.
 • Competència artística i cultural: Analitzar la realitat i estimular la curiositat i la creativitat de l’alumnat.
 • Competència en el tractament de la informació i competència digital: Utilitzar les TAC per cercar, captar, seleccionar, registrar i processar la informació
 • Competència matemàtica: Elaborar gràfics a partir de situacions reals
 • Competència d’aprendre a aprendre: Disposar d’habilitats per a conduir el propi aprenentatge i potenciar el treball col·laboratiu
 • Competència d’autonomia i iniciativa personal: Potenciar la responsabilitat, l’autonomia personal i la creativitat
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Interpretar la informació rebuda, predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia.
 • Competència social i ciutadana: Comprendre la realitat social en la qual vivim, potenciar una actitud responsable i solidària
3.- INTEL•LIGÈNCIES MÚLTIPLES
Intel•ligències múltiples Intel•ligència interpersonal Intel•ligència intrapersonal Intel•ligència cinètica corporal Intel•ligència naturalista Intel•ligència matemàtica Intel•ligència lingüística Intel•ligència visual Intel•ligència musical
Portafoli digital X X X X
Infografia X X X X X
Symbaloo X X X X
Clipmetratges premiats X X X X
Clipmetratge X X X X
Documentació X X X X
Sortida X X X X
 • Intel•ligència interpersonal: Capacitat de percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànim, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels demés.
 • Intel•ligència intrapersonal: Capacitat d’autoestima i automotivació. Accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions; consciència dels punts forts i dèbils propis.
 • Intel•ligència cinètica corporal: Capacitat de controlar els moviments corporals i de manipular objectes amb habilitat
 • Intel•ligència naturalista: Atracció i sensibilitat pel món natural. Capacitat d’identificació del llenguatge natural. Capacitat per a descriure les relacions entre les diferents espècies.
 • Intel•ligència matemàtica: Sensibilitat als patrons lògics o numèrics. Capacitat per a mantenir llargues cadenes de raonament.
 • Intel•ligència lingüística: Capacitat de processar amb rapidesa missatges lingüístics, ordenar paraules i donar sentit als missatges.
 • Intel•ligència visual espacial: Capacitat de percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials.
 • Intel•ligència musical: Capacita de produir i apreciar ritmes, tons i timbres; valoració de les formes d’expressió musical.
4.- ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES

Els alumnes s’organitzaran per grups d’un mínim de tres persones

5.- TEMPORITZACIÓ

Aquesta webquesta està pensada per fer-la en  5 sessions de 3 hores. A cada sessió es desenvoluparan les següents tasques:

 • Primera: 1
 • Segona: 2 i 3
 • Tercera: 4, inici de la 5
 • Quarta: 5
 • Cinquena: 6 i 7
6.- RECURSOS I ESPAI

Treballarem la webquesta a l’aula ordinària amb els recursos següents:

 • Un ordinador per a cada grup d’alumnes
 • Gestor de continguts WordPress
 • Connexió a internet
 • Aplicacions web 2.0 i G Suite
 • Mòbil, càmara fotogràfica o de vídeo
 • Editors d’ àudio i de vídeo