Rúbrica del clipmetratge

Criteris

Just

(1punt)

(2 punts)

Notable

(3 punts)

Excel·lent

(4 punts)

Duració S’ajusta al temps establert Supera o falta 3 minuts del temps establert Supera o falta 5 minuts del temps establert HTML
Contingut Abarca cadascun dels punts temàtics que es demanen.
Us adient del llenguatge
Abarca parcialment els punts temàtics demanats. Us adient del llenguatge Abarca pocs punts temàtics demanats.
Us inadecuat del llenguatge
HTML
Originalitat Completament autèntic El treball està basat en idees ja existents El treball és una còpia d’una altra idea HTML
Audio La qualitat de l’audio és:

 • Clara
 • Volumen adient i suficient
 • No existeixen interrupcions auditives
La qualitat de l’àudio és:

 • Parcialment clar
 • El volumen varia de manera notoria i impideix en alguns moments la comprensió
 • Te poques interrupcions
El treball és una còpia d’una altra idea HTML
Qualitat de la imatge La imatge és:

 • Clara
 • ben definida
 • Llum suficient
 • Amb sequencia lògica i edició apropiada
La imatge és:

 • Clara
 • La iluminació és bona en la majoria de les seccions del vídeo
 • Hi ha una sequencia lògica
 • La edició és molt bàsica o simple
La imatge és

 • Poc clara
 • No hi ha sequencia lògica
 • La iluminació no es adecuada
 • no està editat
HTML
Nota final

Click to access rubrica-video.pdf

https://www.edu.xunta.gal/centros/cpiatios/aulavirtual2/pluginfile.php/10572/mod_resource/content/1/rubrica%20v%C3%ADdeo.pdf
http://intraedu.dde.pr/Materiales%20Curriculares/Ciencia/Grado%209/Anejos%20y%20recursos/9.3%20Tarea%20de%20desempe%C3%B1o%20-%20R%C3%BAbrica%20para%20evaluar%20un%20v%C3%ADdeo.pdf
https://es.scribd.com/doc/34616124/RUBRICA-DE-EVALUACION-VIDEOCLIP

Taules. Estils

http://www.xtec.cat/formaciotic/ateneu_historic/materials/td27/modul_6/practica_4.html